Veiligheid en efficiëntie

Veiligheid is bij ons het belangrijkste speerpunt, voor zowel onze mensen, als uw mensen en productieomgeving. Dit uit zich onder andere in onze medewerkers welke allemaal VCA gecertificeerd zijn en vakgerichte opleidingen genoten hebben. Bovendien werken wij veelal met elektrisch en op afstand bestuurbaar equipment. Dit komt de veiligheid en het milieu ten goede.

Efficiëntie is ons volgende speerpunt. Een mogelijke industriële verhuizing begint met een inventarisatie op locatie waarbij we in samenspraak me de klant de te volgen methodiek en doorlooptijd bepalen. Het uitgangspunt hierbij is dat uw bedrijfsprocessen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Door in een vroeg stadium bij een project betrokken te worden kunnen onze mensen u optimaal adviseren. Wij kijken ernaar uit om ook u te adviseren omtrent uw industriële verhuis vraagstukken.